Užitečné odkazy

Citace dle normy ČSN ISO 690

Správný formát bibliografických citací dle normy ČSN ISO 690 lze najít na následujícím odkazu:

 
 

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce 

(PDF formát)

 

Generátor bibliografických citací dle normy ČSN ISO 690

http://www.citace.com