Bakalářské studium
2302R010 Konstrukce strojů a zařízení

 

Název

Soubor

Velikost

CAD-průmyslový design

Otazky SZZ Bc - CAD-PD.pdf

102 kB

Dopravní a manipulační zařízení

Otazky SZZ Bc - DaMZ.pdf

92.9 kB

Ergonomie

Otazky SZZ Bc - ER.pdf

98 kB

Provoz a diagnostika strojů

Otazky SZZ Bc - PaDS.pdf

95 kB

Výrobní stroje

Otazky SZZ Bc - VS.pdf

96 kB

Zemní, těžební a stavební stroje

Otazky SZZ Bc - ZTaSS.pdf

97 kB

 

Bakalářské studium
2301R023 Technická diagnostika, opravy a udržování

 

Název

Soubor

Velikost

Technická diagnostika

Otazky SZZ Bc - TD.pdf

95 kB

Tribologie a tribotechnika

Otazky SZZ Bc - TaT.pdf

94.8 kB

 

Magisterské navazující studium
3909T001 Konstrukční a procesní inženýrství

 

Název

Soubor

Velikost

Dopravní stroje a zařízení

Otazky SZZ Nav - DSaZ.pdf

93 kB

Pohony a převody

Otazky SZZ Nav - PaP.pdf

93.5 kB

Provoz a údržba strojů

Otazky SZZ Nav - PaUS.pdf

97 kB

Renovační technologie

Otazky SZZ Nav - RT.pdf

98 kB

Stroje pro úpravu druhotných surovin

Otazky SZZ Nav - SpUDS.pdf

100.9 kB

Stroje pro zpracování odpadu

Otazky SZZ Nav - SpZO.pdf

101 kB

Technická diagnostika

Otazky SZZ Nav - TD.pdf

100 kB

Technická diagnostika a spolehlivost

Otazky SZZ Nav - TDaS.pdf

94.1 kB

Tribologie a tribotechnika

Otazky SZZ Nav - TaT.pdf

99.5 kB

Tvářecí stroje

Otazky SZZ Nav - TS.pdf

97.4 kB

Výpočty technického života strojních součástí

Otazky SZZ Nav - VTZSS.pdf

103 kB

Výrobní stroje

Otazky SZZ Nav - VS.pdf

93.1 kB

Zemní, stavební a těžební stroje

Otazky SZZ Nav - ZSaTS.pdf

97 kB

 

© 2019 Katedra výrobních strojů a konstruováníPřihlásit