Partner projektu Kontaktní osoba Kontakt
VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
hlavní řešitel projektu
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. e-mail: petruska@fme.vutbr.cz
telefon: +420 541 142 858
Siemens Electric Machines, s.r.o.
partner projektu
Hana Dosedlová Lacková e-mail: lackova.hana@siemens.com
telefon: +420 549 426 801
Slovácké strojírny, a.s.
partner projektu
Michal Hampala e-mail: michal.hampala@sub.cz
telefon: +420 572 822 111
Timken Česká republika
partner projektu
Ing. Jan Čermák, Ph.D. e-mail: janc612@centrum.cz
telefon: +420 724 015 508
Národní strojírenský klastr, o.s.
partner projektu
Ing. Lubomír Gogela e-mail: gogela@nskova.cz
telefon: +420 595 957 008
VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní
partner projektu
Dr. Ing. Anna Plchová e-mail: anna.plchova@vsb.cz
telefon: +420 597 324 583
Hospodářská komora okresu Přerov
partner projektu
Ing. Jitka Palková e-mail: palkova@hkprerov.cz
telefon: +420 581 299 737
Ústav fyziky materiálů AVČR, v.v.i.
partner projektu
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. e-mail: idlouhy@ipm.cz
telefon: +420 532 290 342
 

Logolink OPVK

© 2018 Katedra výrobních strojů a konstruováníPřihlásit