Název projektu: Další cesty a formy zvyšování vzdělávání, kvalifikace a dovedností studentů a zaměstnanců podniků s cílem vyššího uplatnění se na trhu práce
Registrační číslo projektu: 22410320046
Operační program: OPPS SK-CZ 2007-2013
Příjemce projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Spoluřešitel za VŠB-TU Ostrava: doc. Ing. František Helebrant, CSc.
Termín realizace projektu: 01.07.2013 - 30.09.2014

Hlavním cílem projektu je zlepšení uplatnění studentů a zaměstnanců - budoucích expertů - na trhu práce v pohraničí a vzájemné prohloubení jejich spolupráce na obou stranách hranice.
Cestami pro růst vzájemné intenzifikace spolupráce a rozvoje inovativních vědomostí jsou:
a) vytvoření společné laboratoře na české a slovenské straně díky vytvoření a zakoupení patřičné přístrojové techniky, která se bude zásadním způsobem podílet na rozvoji vědomostí a odborných znalostí budoucích expertů,
b) vytvoření schválených školících pracovišť a tím splnění náročných podmínek pro udělení tohoto statusu, které je zárukou vysoké odbornosti výchovy daných pracovníků a tím také vysoké úrovně vzdělávacích aktivit,
c) vytvoření odborných výukových materiálů a jejich sdílení za pomocí informačního portálu, videokonferencí, seminářů, workshopů a stáží, které budou nedílnou složkou odborného kvalifikačního růstu a umožní rychlejší a snadnější přístup k informacím,
d) realizace řešení vědeckovýzkumné úlohy termo-vibrodiagnostické analýzy kontaktu železničního dvojkolí a koleje experimentálně na reálných zařízeních a simulačními výpočty na virtuálních modelech.

© 2018 Katedra výrobních strojů a konstruováníPřihlásit